اخبار آخرین اخبار اولین سرویس ری استریم در ایران

در صورت ارسال نشدن پیامک در بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید.

بیت ریت

با توجه به مشکلات پیش آمده روی زیرساخت کل کشور لطفا بیت ریت خود را بیشتر از 2500 ست نکنید.

۱۳۹۹/۰۱/۰۴

ری استریم ایران